O nama

PODRUČJE DJELATNOSTI

Izrada elaborata iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija te zaštite na radu.
Izrada procjena ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija.
Izrada planova iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.
Organizacija i provođenje preventivnih mjera iz područja zaštite od požara.
Izrada općih akata iz područja zaštite od požara.
Vještačenje iz područja zaštite od požara i tehnoloških eksplozija.
Praćenje i analiza uzroka požara za osiguravajuća društva te kontrola provedbe mjera zaštite od požara.OSTVARENA POSLOVNA SURADNJA

1. MASS inženjering d.o.o. Split,
2. Studio R d.o.o. Split,
3. Arhitektonski biro Dinko Kovačić d.o.o. Split,
4. Arching d.o.o. Split,
5. Roterm d.o.o. Split,
6. TUB d.o.o. Split,
7. Sigma-Projekt d.o.o Split,
8. Lavčević Projektiranje d.o.o. Split,
9. ART Projekt d.o.o. Solin,
10. Studio Fradrigo d.o.o. Omiš,
11. Nelart d.o.o. Split,
12. Quadrum d.o.o. Split,
13. Grates d.o.o. Split,
14. Rodul d.o.o. Split,
15. STA & BIM d.o.o. Split,
16. Mepling-Inženjering d.o.o. Split,
17. Progring d.o.o. Sinj,
18. Kreda Trgovina d.o.o. Split,
19. Jelić Inženjering d.o.o. Split,
20. Mandušić d.o.o. Split,
21. ARX d.o.o. Šibenik,
22. Ši-invest d.o.o. Šibenik,
23. Atelier Minerva d.o.o. Dubrovnik,
24. DIKI d.o.o. Supetar,
25. Renovo d.o.o. Splitska,
26. Čipin d.o.o. Postira,
27. Urbane Vizije d.o.o. Zagreb,
28. Ured ovlaštenog arhitekta Darija Sinovčić,
29. Ured ovlaštenog arhitekta Krešimir Borzić,
30. Ured ovlaštenog arhitekta Studi Dvori, Srđana DugalićSUDJELOVANJE PRI IZRADI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

STAMBENI OBJEKTI:

1. Tino Vujević – Split,
2. Igor Kranjčević i Jasminka Krčum – Bol,
3. Ivo Novak – Hvar,
4. Ivo Žuvela – Hvar,
5. Bistrica d.o.o. – Sutivan,
6. Uzeir Srna – Metković,
7. Igor Tudor – Split,
8. Ante Grubić – Solin,
9. Jasna Berket Bakota – Kaštel Lukšić,
10. Adepto d.o.o. – Split,
11. Bijela Vila d.o.o. – Rogoznica,
12. M7 Uvala Žnjan d.o.o. – Split,
13. M6 Uvala Žnjan d.o.o. – Split,
14. Ljerka Miše – Hvar,
15. Blagojević-Bebek – Hvar,
16. Jozo Vučetić – Hvar,
17. Petar Sapunar – Supetar,
18. Skandinavija Golf d.o.o. – Milna Brač,
19. Ranko Platikosić – Solin,
20. Srdelić-Treursić – Split,
21. Priscus d.o.o. – Seget,
22. Veronika Ninčević – Split,
23. Anka i Ivan Čondić – Aržano,
24. Ljubo Miličević – Podstrana,
25. Ivica i Ante Kalinić – Split,
26. Linda i Nikša Kljenak – Grohote,
27. HDV – Baška Voda,
28. Victus d.o.o. – Seget Donji,
29. Boja Bauer – Slime,
30. Josip Lovrić – Kaštel Štafilić,
31. Marin Kovačić – Omiš,
32. Ana Mahmutović – Seget Donji,
33. Anđelko Grubišić – Supetar,
34. Zdenac d.o.o. – Omiš,
35. Duško Tojić – Hvar,
36. Angelina Šarić – Duće,
37. Sanja Schuller-Petrović – Hvar,
38. Ivo Božiković – Podstrana,
39. Prošperina Pavičić – Hvar,
40. Berislav Čučić – Stari Grad,
41. Mladen Balić – Podstrana,
42. Mirko Ivkošić – Donja Podstrana,
43. Juro Mrkonjić – Seget Vranjic,
44. Andro Perković – Klis,
45. Zdravko Periša – Rogoznica,
46. Tanja Marijanović – Glavice,
47. Damir Guvo – Split,
48. Radoslav Vuković – Suhi Potok,
49. Ivo Svilan – Kaštel Štafilić,
50. Tignino nekretnine d.o.o. – Vis,
51. Saga d.o.o. – Šibenik,
52. Andrija Jakovčević – Gornje Selo,STAMBENO – POSLOVNI OBJEKTI:

1. Anđelko Batinica – Šibenik,
2. Hormus d.o.o. – Šibenik,
3. Mario i Ivica Juretić – Dugopolje,
4. Maruti d.o.o. – Solin,
5. Posebni projekti d.o.o. – Dugopolje,
6. Zgrada Sv. Kajo (grad Solin) – Solin,
7. Jozo Tešija – Kaštel Stari,
8. Fast 3000 vl. Denis Mikulić – Šibenik,
9. Lavčević-inženjering d.o.o. – Dragovode Split,
10. Jozo Šimić – Imotski,
11. Marijo Voloder – Solin,
12. Stjepan Prančević – Mravince,
13. Reful d.o.o. – Solin,
14. Ilko Tranfić – Kaštel Novi,
15. Ivan Koprčina – Košute,
16. Objekt Lelas – Duće,
17. Božidar Gjirlić – Kaštel Stari,
18. Brodospas d.d. – Klis,
19. Nova Color, Zakup d.o.o. – Split,
20. Lavčević d.d. – Šibenik,
21. D.B.C.I. d.o.o. – Sumartin,
22. Mirjana Ralić – Kaštel Novi,
23. CIAS Group d.o.o. – Omiš,
24. Nikola Mimica – Svinišće,
25. Elektrolux d.o.o. – Split,
26. Ancora Commerce d.o.o. – Hvar,
27. Marija Čagalj – Split,
28. Ivan Bukvašević – Kaštel Novi,
29. Neven Igor Lučev – Kaštel Stari,
30. Ivan Tešija – Kaštel Lukšić,
31. Rozario Vukman – Seget,
32. Jerko Aljinović – Donja Podstrana,
33. Mate Anić – Solin,
34. Srećko Bokšić – Makarska,
35. Budimir Jutronić – Sutivan,
36. Ante Đirlić Lunić – Kaštel Lukšić,
37. Tišina d.o.o. – Sutivan,
38. Mirko Uvodić – Solin,
39. Josip Mardešić – Komiža,
40. Cella Vinum d.o.o. – Nerežišća,
41. Bijela Villa d.o.o. – Rogoznica,
42. Kmanski Biseri d.o.o. – Split,
43. Ivana Jukić – Split,
44. Rafael Ćurković – Sinj,
45. Antun Perajnica – Mravinci,
46. Ivan Rajčić – Split,
47. Josip Gojun – Split,
48. Dragana Matković – Solin,
49. Wiel Projekt d.o.o. – Vinišće,
50. Ivo Jovanović – Donja Podstrana,
51. Morula d.o.o. – Dugopolje,
52. Jasna i Ivan Ivičev – Kaštel Stari,
53. Nenad Sekula – Vinišće,
54. Vlatko Konta – Kaštel Štafilić,
55. Branko Turković – Trogir,POSLOVNI OBJEKTI:

1. Brodogradilište i marina Betina d.o.o. – Betina Murter,
2. Stolarija Gojanović 1969 d.o.o. – Podi Šibenik,
3. IVANAL tvornica aluminija – Podi Šibenik,
4. Medi-lab d.o.o. – Drniš,
5. NPC remontno brodogradilište i marina Mandalina – Šibenik,
6. Proizvodnja građevinskog željeza RAN d.o.o. – Dubrava Šibenik,
7. Proizvodno-uslužni centar Zetro d.o.o. – Šibenik,
8. VIBAS d.o.o. – Žnjanski blizanci Split,
9. Bralo Tiho d.o.o. – Gornji Muć,
10. Brodomerkur – trgovački centar Mandalina – Ražine Šibenik,
11. DM drogerie market d.o.o. – Obala Kneza Domagoja Split,
12. Eurocabel d.o.o. – Prisoje Dicmo,
13. Građenica d.o.o. – Podi Dugopolje,
14. MB Kvadrat d.o.o. – Dugopolje,
15. Mercedes – izložbeno servisni objet MBR d.o.o. – Bani Dugopolje,
16. Poslvno-proizvodna građevina Mucić & Co d.o.o. – Gornji Muć,
17. BI-DA d.o.o. – Gornji Muć,
18. Samoposloga TOMMY – Dom omladine i RTV centar u Mažuranićevoj u Splitu,
19. Zagreb Montaža d.o.o. – Podi Šibenik,
20. Samoposluga Gladius d.o.o. – Trilj,
21. Branko Vrljičak – Omiš,
22. ABT Sol d.o.o. – Čaporice,
23. FAST 3000 autopraonica – Kaštel Sućurac,
24. FAST 3000 autopraonica – Brnaze,
25. FAST 3000 autopraonica – Makarska,
26. Klesarstvo Marić – Čaporice,
27. Controlmatik d.o.o. – Šibenik,
28. Ante Čizmić autoplinska postaja – Zadvarje,
29. Matram d.o.o. – Dicmo,
30. Salona Var d.o.o. – Solin,
31. Centraltubi Split d.o.o. – Dicmo,
32. ACI d.d. Marina u Korčuli – Korčula,
33. Punionica vode 007 Miletić – Kosore,
34. Nautika centar Nava Split – Bani Dugopolje,
35. BP INA Smokovik – Split,
36. Delmark d.o.o. – Gizdavce,
37. HEP Elektrodalmacija – Split,
38. Tragurium Commerce d.o.o. – Trogir,
39. BP LUKOIL Croatia d.o.o. – Solin,
40. Daler d.o.o. – Solin,
41. Dalmacijacement d.d. – Kaštel Sućurac,
42. FAST 3000 autopraonica – Split,
43. Rezal d.o.o. – Split,
44. Elastoplast d.o.o. – Kukuzovac Sinj,
45. Luka Ugljan-Ugljan Marine d.o.o. – Ugljan,
46. Kunić d.o.o. – Split,
47. LUKOIL Croatia d.o.o. autopraonica – Mravince,
48. Vaca d.o.o. – Prisoje Dicmo,
49. LIDL – Makarska,
50. Maribic d.o.o. – Ston,
51. Pekston d.o.o. – Trogir,
52. Grgo Rogulj – Kaštel Sućurac,
53. Tade d.o.o. – Podi Dugopolje,
54. Beton-Hrvace d.o.o. – Hrvace,
55. Autokuća BMW Tomić&Co – Dugopolje,
56. Studenac d.o.o. – Grohote,
57. Šangulin d.o.o. – Šopot,
58. Plovid d.o.o. – Kukuzovac Sinj,
59. Trezor nekretnine d.o.o. – Lučko,
60. Obrt Braća – GZ Kukuzovac,
61. Obrt Švabo – GZ Kukuzovac,
62. Poliklinika Kalajžić – Split,
63. Kalup d.o.o. – GZ Kukuzovac,
64. Obrt C Mont – GZ Kukuzovac,
65. Mikrez d.o.o. – GZ Kukuzovac,
66. Dječji vrtić – Srinjine,
67. Obrt Kamen Zelovo – Hrvace,
68. Galenski laboratorij – Vukovar,
69. Pirson Montaža d.o.o. – GZ Kukuzovac,
70. Olasagasti d.o.o. – GZ Kukuzovac,
71. Batolit d.o.o. – Podi Šibenik,
72. City Centar One – frizerski salon – Split,
73. Purex d.o.o. – Hrvace,
74. Poslovni Centar Vukman – Split,
75. NCP Marina Mandalina – Šibenik,
76. Pršut Voštane d.o.o. – Čaporice,
77. Sardina d.o.o. – Postira,
78. Slatke Stvari d.o.o. – Vodice,UGOSTITELJSKI OBJEKTI:

1. Hotel Lenox – commerce d.o.o. – Vodice,
2. Kupalište Bonj – Sunčani Hvar d.d. – Hvar,
3. Hotel Katarina – Mucić & Co d.o.o. – Dugopolje,
4. Dom za starije i nemoćne osobe – Sali,
5. Dom za starije i nemoćne osobe – Vjekoslav Šamija – Solin,
6. Aparthotel Marin Mrklić – Split,
7. Hotel Tudor – Hvar,
8. Hotel Romana – Makarska,
9. Caffe bar Castelli – Kaštel Kambelovac,
10. Palača Dešković – Ruskamen,
11. Hotel (*****) na Bačvicama-Adut Ager d.o.o. – Split,
12. Starački dom Tonči Lukin – Kali Ugljan,
13. Caffe bar Biberon – Split,
14. Strabag d.o.o. Definis – Sutivan,
15. Kaštelanska rivijera d.d.-sobe i restoran – Nerežišća,
16. Hotel ART Berman d.o.o. – Split,
17. Hotel President Solin - President Group d.o.o. – Solin,
18. Radovan Tafra – Rogoznica,
19. Pansion Duće – Milavić – Duće,
20. Hotel Pasike – Mate i Frankica Buble – Trogir,
21. Hotel Muli – Rogoznica,
22. Caffe bar Dišpet – Split,
23. Mario Jović i dr. – Vrboska,
24. Calla Vinum d.o.o. – Nerežišća,
25. Caffe bar Iva Križanac – Duće,
26. Aparthotel Jurić – Slano,ŠKOLSKI OBJEKTI:

1. Srednja škola Korčula,
2. Osnovna škola Strožanac,
3. Tehnička i industrijsko-obrtnička škola Šibenik,
4. Područna škola Pristeg – OŠ Benkovac,
5. Osnovna škola Meterize – Šibenik,
6. Osnovna škola Sućidar – Split,
7. Osnovna škola Okrug,
8. Stomatološki fakultet u Splitu (ex. Rodilište) – Split,
9. Trgovačka škola - Split,
10. Turističko – ugostiteljska škola – Split,
11. Osnovna škola Žrnovnica,OBJEKTI TIJELA DRŽAVNE UPRAVE:

1. Općinski sud u Splitu – Ministarstvo pravosuđa RH,
2. Viječnica u Jelsi – Općina Jelsa,
3. Policijska postaja Dubrovnik – MUP RH,
4. Policijska postaja Solin – MUP RH,
5. Poslovni objekt PUŠK – MUP RH,
6. Dom kulture u Bolu – Općina Bol,
7. Općina Šolta Bratska Kuća – Grohote,
8. Dječji vrtić – Grad Solin,
9. Pješački most nathodnik poslovni prostori A,B,C i D – Grad Split,
10. Domicilno privezište – Općina Preko,
11. Porezna uprava Split – Ministarstvo finanacija,
12. Kupalište Vela Luka – Županija Dubrovačko – neretvanska,CRKVENI OBJEKTI:

1. Kanonička kurija Zagreb – Nadbiskupski duhovni stol Zagreb,
2. Dominikanski samostan Sv. Katarine – Split,
3. Pastoralni centar gospe velikog hrvatskog zavjeta – Knin,PLINSKE KOTLOVNICE:

1. Osnovna škola Knez Branimir – Muć,
2. KBC Firule – Split,
3. Klesarska škola – Pučišća.